Bonficació del 50% per a l’alumnat que es matricula a una segona llengua estrangera

    Els alumnes matriculats en una escola oficial d’idiomes que cursen una llengua estrangera i volen estudiar una segona llengua estrangera en la mateixa o una altra escola oficial d’idiomes, tenen una bonificació del 50% del preu públic en una de les llengües que es matriculin.

Per a més informació, clica Preus públics / Ensenyaments d’Idiomes.

juliol 6, 2021
X