Anul·lació convocatòria ordinària de proves

Podeu consultar la Resolució EDU/975/2020, de 8 de maig, de modificació de les diverses resolucions de convocatòria de proves d’accés i d’obtenció de títols per als cursos 2019-2020 i 2020-2021. 

En aquesta publicació es resol:

-5 Suprimir tot el que fa referència a la convocatòria ordinària de les proves lliures per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi B1 i B2 i de nivell avançat C1 dels ensenyaments d’diomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’diomes.

 

L’alumnat oficial d’aquests cursos (B1,B2 i C1) serà avaluat pel seu professorat amb efectes de certificació.

Els/Les candidats/candidates lliures podran sol·licitar el retorn de les taxes o dels preus públic associats a la inscripció seguint el procediment que el Departament d’Educació establirà.

 

maig 12, 2020
X