Convocatòria extraordinària de proves de certificat

Proves lliures per a l’obtenció dels certificats d’anglès dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI que es duran a terme el mes de febrer de 2021.
Trobaràs més informació en aquest web a: L’escola – Certificats oficials

novembre 11, 2020
X