Convocatòria ordinària de les proves per a l’obtenció dels Certificats d’idiomes dels nivells B1, B2 i C1 de les EOI. Informació més avall en aquesta pàgina

X