Idiomes, nivells i horaris 2019-2020

Dilluns i dimecres
16 h a 18:15 h

Aula 3

ANGLÈS B1

Susanna Padrosa

Aula 4

ANGLÈS A2

Estel Planas

Aula 5

FRANCÈS A1

Maite Cortés

Dilluns i dimecres
18:45 h a 21 h

Aula 3

ANGLÈS B1

Susanna Padrosa

Aula 4

ANGLÈS A2

Estel Planas

Aula 5

FRANCÈS A1

Maite Cortés

Aula 6

ANGLÈS C1

Iolanda Ribot

Dimarts i dijous
16 h a 18:15 h

Aula 3

ANGLÈS B2.1

Annabel Fernández

Aula 4

ANGLÈS B2.2

Joan Rafel

Aula 5

FRANCÈS B1

Maite Cortés

Dimarts i dijous
18:45 h a 21 h

Aula 3

ANGLÈS B2.1

Annabel Fernández

Aula 4

ANGLÈS B2.2

Joan Rafel

Aula 5

ANGLÈS A1

Susanna Padrosa

Aula 6

FRANCÈS A2

Maite Cortés

Professorat 2019-1020

Departament d'Anglès

Iolanda Ribot - C1
Directora
iribot@xtec.cat

Joan Rafel - B2.2
Secretari
joan.rafel@udg.edu

Susanna Padrosa - A1 i B1
Cap de departament
spadrosa@xtec.cat 

Annabel Fernández - B2.1
aferna92@xtec.cat 

Estel Planas - A2
estelplanas@gmail.com

Departament de Francès

Maite Cortés  - A1, A2 i B1
Cap de departament
mcorte83@xtec.cat 

Calendari del curs 2019- 2020

Inici del Curs

Dimecres 25 de setembre - grups dilluns i dimecres

Dijous 26 de setembre - grups dimarts i dijous

Festa Local:

Dilluns, 21 d'octubre (Sant Martirià)

Festes laborals oficials a Catalunya

Dimecres 11 de setembre
Divendres 1 de novembre
Divendres 6 de desembre
Del 21 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos
Del 4 al 13 d’abril, ambdós inclosos
Divendres 1 de maig
Dimecres 24 de juny

Dies de lliure elecció

Dijous 31 d’octubre
Dilluns 9 de desembre
Divendres 21 de febrer
Dilluns 4 de maig

Cursos especials

Informació general

Les escoles oficials d'idiomes poden impartir cursos especials per perfeccionar competències en idiomes o per aprofundir en aspectes socioculturals vinculats a les llengües que s’hi imparteixen. Aquests cursos poden ser monogràfics o de llengua instrumental.

CURSOS MONOGRÀFICS
Els cursos monogràfics són cursos d'especialització que poden tractar els aspectes següents:
• Llenguatge d'especialitat, entès com el llenguatge que utilitzen els especialistes d'un àmbit concret (llenguatge mèdic, jurídic, administratiu, etc.).
• Aspectes socioculturals relacionats amb la llengua d'estudi (cinema, literatura, història, civilització, etc.).

CURSOS DE LLENGUA INSTRUMENTAL
Els cursos de llengua instrumental tenen com a objectiu el coneixement general de la
llengua, el treball específic per destreses, l'actualització lingüística o el perfeccionament
de l'idioma.

Certificats
En acabar el curs, s’atorgarà un certificat acreditatiu d’assistència i/o aprofitament de la formació. Per obtenir aquest certificat es requereix una assistència del 80% i superar les activitats d’avaluació corresponents, si escau.

Nombre d'alumnes
Mínim 12 – màxim 20

Requisits
- Cursos de preparació per a exàmens: tenir, com a mínim, 15 anys o complir-los durant l'any de realització de la prova i haver aprovat 2n d'ESO (o equivalent).
- Resta de cursos especials:  a partir de 14 anys
- Nivell de llengua per a alguns cursos

Cursos d'estiu

Informació general

Els cursos d'estiu són cursos de llengua instrumental que tenen com a objectiu el coneixement general de la llengua, el treball específic per destreses, l'actualització lingüística o el perfeccionament de l'idioma.

Certificats
En acabar el curs, s’atorgarà un certificat acreditatiu d’assistència i/o aprofitament de la formació. Per obtenir aquest certificat es requereix una assistència del 80%.

Nombre d'alumnes
Mínim 10 – màxim 20

Requisits
- Tenir, com a mínim, 16 anys o complir-los durant l'any de realització del curs.
- Per a cursos no inicials, s’haurà de presentar un certificat de nivell de llengua. En cas que no se’n disposi, s’haurà de fer un test de nivell que l’EOI organitzarà just abans de començar el curs.

Cursos de turisme

Informació general

L’Escola Oficial d’Idiomes de Banyoles ofereix cursos gratuïts d’anglès i francès per a persones que treballen en el món del turisme, l’hostaleria o la restauració i que estan subvencionats per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Normalment la durada dels cursos és de gener a maig i de setembre a desembre i les classes es fan els dilluns al matí.
Les persones interessades en el curs podeu enviar un correu electrònic durant el mes de setembre o desembre a eoibanyoles@xtec.cat amb l’assumpte “Curs turisme”, i escriure en el cos del missatge: nom, cognoms, lloc de treball, telèfon, adreça de correu electrònic i idioma.
Abans de començar el curs, es farà un test de nivell a les persones candidates. Caldrà un mínim d’alumnes perquè el curs es pugui dur a terme.
Per a més informació podeu trucar a l’escola al 972 58 49 29.

X