Cursos oficials

Informació general

Els cursos que actualment ofereix l'EOI de Banyoles són extensius, i.e., de 130 hores de setembre a juny. Les classes són de dues hores i quart dos dies a la setmana (dilluns i dimecres a la tarda o dimarts i dijous a la tarda). 

Els nivells i idiomes que l'EOI de Banyoles imparteix són els següents:

anglès: A1, A2, B1, B2.1, B2.2 i C1

francès: A1, A2 i B1

L'alumnat de francès que vulgui continuar els estudis d'aquesta llengua durant l'any immediatament posterior a haver cursat i aprovat B1 tindrà preferència per matricular-se a B2.1 a l'EOI de Girona. Ho podrà fer com a `antic alumnat´ durant el juliol dins el període indicat.

Idiomes, nivells i horaris 2021-2022

Dilluns i dimecres
16:15 h a 18:30 h

Aula

ANGLÈS B2.1

Susanna Padrosa

Aula

ANGLÈS A2

Mercè López

Dilluns i dimecres
18:45 h a 21:00 h

Aula

ANGLÈS B2.1

Susanna Padrosa

Aula

ANGLÈS A2

Mercè López

Aula

ANGLÈS C1

Iolanda Ribot

Aula

FRANCÈS A2

Claire Muñoz

Dimarts i dijous
16:15 h a 18:30 h

Aula

ANGLÈS B1

Cristina Canamases

Aula

ANGLÈS B2.2

Joan Rafel

Aula

FRANCÈS B1

Claire Muñoz

Dimarts i dijous
18:45 h a 21:00 h

Aula

ANGLÈS B1

Cristina Canamases

Aula

ANGLÈS B2.2

Joan Rafel

Aula

ANGLÈS A1

Susanna Padrosa

Aula

FRANCÈS A1

Claire Muñoz

Professorat 2021-2022

Departament d'Anglès

Iolanda Ribot - C1
Directora

Joan Rafel - B2.2
Secretari

Susanna Padrosa - A1 i B2.1
Cap de departament

Mercè López - A2

Cristina Canamases - B1

Departament de Francès

Claire Muñoz  - A1, A2 i B1
Cap de departament

Calendari del curs 2021- 2022

Inici del Curs

Dilluns 27 de setembre - grups dilluns i dimecres

Dimarts 28 de setembre - grups dimarts i dijous

Festa Local:

Dilluns 25 d'octubre (Sant Martirià)

Festes laborals oficials i Calendari escolar a Catalunya

Dimarts 12 d'octubre
Dilluns 1 de novembre
Dilluns 6 de desembre
Dimecres 8 de desembre
Del 23 de desembre al 9 de gener, ambdós inclosos
Del 9 al 18 d’abril, ambdós inclosos
Dilluns 6 de juny
Divendres 24 de juny

Dies de lliure elecció

Dilluns 11 d'octubre
Dimarts 7 de desembre
Divendres 25 de febrer
Dijous 17 de març

Cursos especials

Informació general

Les escoles oficials d'idiomes poden impartir cursos especials per perfeccionar competències en idiomes o per aprofundir en aspectes socioculturals vinculats a les llengües que s’hi imparteixen. Aquests cursos poden ser monogràfics o de llengua instrumental.

Cursos monogràfics
Són cursos d'especialització que poden tractar els aspectes següents:
• Llenguatge d'especialitat, entès com el llenguatge que utilitzen els especialistes d'un àmbit concret (llenguatge mèdic, jurídic, administratiu, etc.).
• Aspectes socioculturals relacionats amb la llengua d'estudi (cinema, literatura, història, civilització, etc.).

Cursos de llengua instrumental
Són cursos que tenen com a objectiu el coneixement general de la llengua, el treball específic per destreses, l'actualització lingüística o el perfeccionament
de l'idioma.

Certificats
En acabar el curs, s’atorgarà un certificat acreditatiu d’assistència i/o aprofitament de la formació. Per obtenir-lo es requereix una assistència del 80% i superar les activitats d’avaluació corresponents, si escau.

Nombre d'alumnes
Mínim 12 – màxim 20

Requisits
Per a cursos de preparació per a exàmens, s'ha de tenir, com a mínim, 15 anys o complir-los durant l'any de realització de la prova i haver aprovat 2n d'ESO (o equivalent).

Per a la resta de cursos especials, s'ha de tenir, com a mínim, 14 anys.

En alguns casos, es farà un test de nivell de llengua.

Cursos especials 2021-2022

Primer quadrimestre

Segon quadrimestre

Cursos d'estiu

Informació general

Els cursos d'estiu són cursos de llengua instrumental que tenen com a objectiu el coneixement general de la llengua, el treball específic per destreses, l'actualització lingüística o el perfeccionament de l'idioma.

Certificats
En acabar el curs, s’atorgarà un certificat acreditatiu d’assistència i/o aprofitament de la formació. Per obtenir aquest certificat es requereix una assistència del 80%.

Nombre d'alumnes
Mínim 10 – màxim 20

Requisits
Tenir, com a mínim, 16 anys o complir-los durant l'any de realització del curs.
Per a cursos no inicials, s’haurà de presentar un certificat de nivell de llengua. En cas que no se’n disposi, s’haurà de fer un test de nivell que l’EOI organitzarà just abans de començar el curs.

Estiu 2022

Cursos de turisme 2022-2023 (gratuïts per als professionals del turisme)

Informació general

L’Escola Oficial d’Idiomes de Banyoles imparteix cursos d’anglès i francès subvencionats per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya i que són gratuïts per a les persones que treballen en el món del turisme, l'hostaleria o la restauració. Normalment la durada dels cursos és de gener a maig i de setembre a desembre i les classes es fan els dilluns al matí.

Els cursos que s'ofereixen són:

anglès: nivell B1 (intermedi) (presencial)

francès: nivell A2 (bàsic però amb coneixements mínims previs) (presencial) 

Les persones interessades en el curs acadèmic 2022-23 podeu enviar un correu electrònic abans del 15 de setembre de 2022 a eoibanyoles@xtec.cat amb l’assumpte “Curs turisme”, i escriure en el cos del missatge: nom, cognoms, lloc de treball, telèfon, adreça de correu electrònic i idioma.
Abans de començar el curs, es farà un test de nivell a les persones candidates. Caldrà un mínim d’alumnes per poder dur a terme el curs.
Per a més informació podeu trucar a l’escola al 972 58 49 29.

Grups de conversa 2021-2022

Informació general

Els grups de conversa formen part de les activitats que ofereix l'EOI Banyoles. Es tracta d'un servei autofinançat per les persones que hi participen i s'organitzen essencialment per practicar l'expressió oral.

Quin objectiu tenen?
L'objectiu principal dels grups de conversa és oferir a l'alumnat i als ex-alumnes de l'EOI Banyoles l'oportunitat de fer un ús pràctic i informal de la llengua estrangera que estan estudiant. Amb aquesta activitat es pretén complementar i reforçar les activitats de conversa que ja es desenvolupen en el curs oficial.

Qui és la persona que condueix el grup?
La persona que dirigeix el grup és una persona nadiva, o bé amb un alt nivell de la llengua, amb aptituds comunicatives per animar el grup, proposar temes diversos i conduir la conversa d'una manera en què tothom hi participi. No és necessàriament un professor o professora.

Informació i horaris
El nombre màxim de persones per grup és de 12.
La inscripció és per a 5 sessions d’una hora a la setmana.
El preu total per a les 5 sessions és de 20 euros per a alumnes oficials i de 25 euros per a alumnes lliures (ex-alumnes o no alumnes).

Per veure els horaris i els nivells que s’ofereixen, cliqueu sobre “Anglès (presencial) i francès (en línia)”.

X