Cursos oficials

Informació general

Els cursos que actualment ofereix l'EOI de Banyoles són extensius, i.e., de 130 hores de setembre a juny. Les classes són de dues hores i quart dos dies a la setmana (dilluns i dimecres a la tarda o dimarts i dijous a la tarda). 

Els nivells i idiomes que l'EOI de Banyoles imparteix són els següents:

anglès: A1, A2, B1, B2.1, B2.2 i C1

francès: A1, A2 i B1

L'alumnat de francès que vulgui continuar els estudis d'aquesta llengua durant l'any immediatament posterior a haver cursat i aprovat B1 tindrà preferència per matricular-se a B2.1 a l'EOI de Girona. Ho podrà fer com a `antic alumnat´ durant el juliol dins el període indicat.

Idiomes, nivells i horaris 2021-2022

Dilluns i dimecres
16:15 h a 18:30 h

Aula

ANGLÈS B2.1

Aula

ANGLÈS A2

 

Dilluns i dimecres
18:45 h a 21:00 h

Aula

ANGLÈS B2.1

 

Aula

ANGLÈS A2

 

Aula

ANGLÈS C1

 

Aula

FRANCÈS A2

 

Dimarts i dijous
16:15 h a 18:30 h

Aula

ANGLÈS B1

 

Aula

ANGLÈS B2.2

 

Aula

FRANCÈS B1

 

Dimarts i dijous
18:45 h a 21:00 h

Aula

ANGLÈS B1

Aula

ANGLÈS B2.2

 

Aula

ANGLÈS A1

 

Aula

FRANCÈS A1

 

Bibliografia 2021-2022: sortirà publicada durant la segona quinzena de juliol

Bibliografia 2020-2021

Professorat 2020-2021

Departament d'Anglès

Iolanda Ribot - C1
Directora
iribot@xtec.cat

Joan Rafel - B2.2
Secretari
jrafel2@xtec.cat

Susanna Padrosa - A1 i B1
Cap de departament
spadrosa@xtec.cat 

Annabel Fernández - B2.1
aferna92@xtec.cat 

Marta Pérez - A2
mpere838@xtec.cat

Departament de Francès

Clara Muñoz  - A1, A2 i B1
Cap de departament
cmunoz23@xtec.cat 

Calendari del curs 2020- 2021

Inici del Curs

Dilluns 28 de setembre - grups dilluns i dimecres

Dijous 24 de setembre - grups dimarts i dijous

Festa Local:

Divendres 23 i dilluns 26 d'octubre (Sant Martirià)

Festes laborals oficials i Calendari escolar a Catalunya

11 de setembre
12 d'octubre
8 de desembre
Del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos
Del 27 de març al 5 d’abril, ambdós inclosos
24 de juny

Dies de lliure elecció

Divendres 13 de novembre
Dilluns 7 de desembre
Divendres 12 de febrer
Dijous 11 de març

Cursos especials

Informació general

Les escoles oficials d'idiomes poden impartir cursos especials per perfeccionar competències en idiomes o per aprofundir en aspectes socioculturals vinculats a les llengües que s’hi imparteixen. Aquests cursos poden ser monogràfics o de llengua instrumental.

Cursos monogràfics
Són cursos d'especialització que poden tractar els aspectes següents:
• Llenguatge d'especialitat, entès com el llenguatge que utilitzen els especialistes d'un àmbit concret (llenguatge mèdic, jurídic, administratiu, etc.).
• Aspectes socioculturals relacionats amb la llengua d'estudi (cinema, literatura, història, civilització, etc.).

Cursos de llengua instrumental
Són cursos que tenen com a objectiu el coneixement general de la llengua, el treball específic per destreses, l'actualització lingüística o el perfeccionament
de l'idioma.

Certificats
En acabar el curs, s’atorgarà un certificat acreditatiu d’assistència i/o aprofitament de la formació. Per obtenir-lo es requereix una assistència del 80% i superar les activitats d’avaluació corresponents, si escau.

Nombre d'alumnes
Mínim 12 – màxim 20

Requisits
Per a cursos de preparació per a exàmens, s'ha de tenir, com a mínim, 15 anys o complir-los durant l'any de realització de la prova i haver aprovat 2n d'ESO (o equivalent).

Per a la resta de cursos especials, s'ha de tenir, com a mínim, 14 anys.

En alguns casos, es farà un test de nivell de llengua.

Cursos especials 2020-2021

Primer quadrimestre

Segon quadrimestre

Cursos d'estiu

Informació general

Els cursos d'estiu són cursos de llengua instrumental que tenen com a objectiu el coneixement general de la llengua, el treball específic per destreses, l'actualització lingüística o el perfeccionament de l'idioma.

Certificats
En acabar el curs, s’atorgarà un certificat acreditatiu d’assistència i/o aprofitament de la formació. Per obtenir aquest certificat es requereix una assistència del 80%.

Nombre d'alumnes
Mínim 10 – màxim 20

Requisits
Tenir, com a mínim, 16 anys o complir-los durant l'any de realització del curs.
Per a cursos no inicials, s’haurà de presentar un certificat de nivell de llengua. En cas que no se’n disposi, s’haurà de fer un test de nivell que l’EOI organitzarà just abans de començar el curs.

Cursos de turisme

Informació general

L’Escola Oficial d’Idiomes de Banyoles ofereix cursos gratuïts d’anglès i francès per a persones que treballen en el món del turisme, l’hostaleria o la restauració i que estan subvencionats per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Normalment la durada dels cursos és de gener a maig i de setembre a desembre i les classes es fan els dilluns al matí.
Les persones interessades en el curs podeu enviar un correu electrònic durant el mes de setembre o desembre a eoibanyoles@xtec.cat amb l’assumpte “Curs turisme”, i escriure en el cos del missatge: nom, cognoms, lloc de treball, telèfon, adreça de correu electrònic i idioma.
Abans de començar el curs, es farà un test de nivell a les persones candidates. Caldrà un mínim d’alumnes perquè el curs es pugui dur a terme.
Per a més informació podeu trucar a l’escola al 972 58 49 29.

Grups de conversa

Informació general

Els grups de conversa formen part de les activitats que ofereix l'EOI Banyoles. Es tracta d'un servei autofinançat per les persones que hi participen i s'organitzen essencialment per practicar l'expressió oral.

Quin objectiu tenen?
L'objectiu principal dels grups de conversa és oferir a l'alumnat i als ex-alumnes de l'EOI Banyoles l'oportunitat de fer un ús pràctic i informal de la llengua estrangera que estan estudiant. Amb aquesta activitat es pretén complementar i reforçar les activitats de conversa que ja es desenvolupen en el curs oficial.

Qui és la persona que condueix el grup?
La persona que dirigeix el grup és una persona nadiva, o bé amb un alt nivell de la llengua, amb aptituds comunicatives per animar el grup, proposar temes diversos i conduir la conversa d'una manera en què tothom hi participi. No és necessàriament un professor o professora.

Informació i horaris
El nombre màxim de persones per grup és de 12.
La inscripció és per a 5 sessions d’una hora a la setmana.
El preu total per a les 5 sessions és de 20 euros per a alumnes oficials i de 25 euros per a alumnes lliures (ex-alumnes o no alumnes).

Per veure els horaris i els nivells que s’ofereixen, cliqueu sobre “Anglès i francès en línia”.

Abril-maig 2021 (Inscripció tancada)

X